Εδώ γράφουμε όλοι όσοι...

Εδώ γράφουμε όλοι όσοι μένουμε, καταγόμαστε ή αγαπάμε τα Κεντρικά Τζουμέρκα. Μιλάμε για τις ομορφιές, τα γεγονότα, τον πολιτισμό, την διασκέδαση, απλά και καθημερινά, χωρίς υποκρισία αλλά με πάθος. Ανεβάζουμε φωτογραφίες και videάκια. Σκοπός είναι να γίνουμε μια μεγάλη ανοιχτή ελεύθερη παρέα. Όποιος θέλει να συμμετέχει ας γράψει στό : kentrikatzoumerka@gmail.com

αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

translation

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Τζουμέρκα
Π.Δ. (ΦΕΚ 49/12-2-2009 τ.Δ΄)
Σκοπός
Η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου σε τμήματα της περιοχής των ορεινών όγκων των Τζουμέρκων (Αθαμανικών Ορέων), του Περιστερίου (Όρους Λάκμος), της χαράδρας του ποταμού Αράχθου και της ενδιάμεσης αυτών περιοχής, που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική, γεωλογική και εκπαιδευτική τους αξία, με το χαρακτηρισμό τους ως Εθνικό Πάρκο। Ειδικότερα, επιδιώκεται η διατήρηση και ορθή διαχείριση των σπάνιων τοπίων, οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή καθώς και
η θεσμοθέτηση διαδικασιών και μέτρων για την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.

Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση της συνολικής περιοχής και των επιμέρους ζωνών Χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων − Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου», η χερσαία περιοχή των ορεινών όγκων της κεντροδυτικής Πίνδου, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων των ακόλουθων δήμων και κοινοτήτων: Δ. Αγνάντων, Δ. Αθαμανίας, Δ. Ξηροβουνίου, Κ. Μελισσουργών, Κ. Θεοδωριάνων (ν. Άρτας), Δ. Εγνατίας, Δ. Κατσανοχωρίων, Δ. Μετσόβου, Δ. Παμβώτιδας, Δ. Πραμάντων, Δ. Τζουμέρκων, Κ. Βαθυπέδου, Κ. Καλαρρυτών, Κ. Ματσουκίου, Κ. Συρράκου (ν. Ιωαννίνων) και Δ. Αιθήκων, Κ. Ασπροποτάμου, Κ. Νεράιδας (ν. Τρικάλων).
Ζώνη Ι: Χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Προστασίας της Φύσης οι χερσαίες περιοχές, οι οποίες βρίσκονται στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων των ακόλουθων δήμων και κοινοτήτων: Δ. Κατσανοχωρίων, Δ. Τζουμέρκων, Δ. Παμβώτιδας, Δ. Πραμάντων, Κ. Συρράκου, Κ. Καλαρρυτών, Κ. Ματσουκίου (ν.Ιωαννίνων), Κ. Μελισσουργών (ν. Άρτας) και Δ. Αιθήκων, Κ. Νεράιδας και Κ. Ασπροποτάμου (ν.Τρικάλων).
Ζώνη ΙΙ: Χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Διατήρησης Τοπίου, Οικοτόπων και Ειδών οι χερσαίες περιοχές, οι οποίες βρίσκονται στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων των ακόλουθων δήμων και κοινοτήτων: Δ. Αγνάντων, Δ. Αθαμανίας, Κ. Μελισσουργών και Κ.Θεοδωριάνων (ν. Άρτας) , Δ. Μετσόβου, Δ. Πραμάντων, Κ. Συρράκου, Κ. Βαθυπέδου και Κ. Ματσουκίου (ν. Ιωαννίνων) και Δ. Αιθήκων, Κ. Νεράιδας και Κ. Ασπροποτάμου (ν. Τρικάλων).
Ζώνη ΙΙΙ: Χαρακτηρίζονται ως Περιοχή Εθνικού Πάρκου οι χερσαίες περιοχές,οι οποίες βρίσκονται στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων των ακόλουθων δήμων και κοινοτήτων: Δ. Αγνάντων, Δ. Αθαμανίας, Κ. Μελισσουργών, Κ. Θεοδωριάνων (Ν. Άρτας), Δ. Εγνατίας, Δ. Κατσανοχωρίων, Δ. Μετσόβου, Δ. Παμβώτιδας, Δ. Πραμάντων, Δ. Τζουμέρκων, Κ. Βαθυπέδου, Κ. Καλαρρυτών, Κ. Ματσουκίου, Κ. Συρράκου (ν. Ιωαννίνων) και Δ. Αιθήκων, Κ. Ασπροποτάμου, Κ. Νεράιδας (Ν. Τρικάλων).
Ζώνη ΙV : Χαρακτηρίζονται ως Περιφερειακή Ζώνη οι ακόλουθες χερσαίες περιοχές που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων των κάτωθι δήμων και κοινοτήτων: Δ। Ξηροβουνίου, Δ. Αγνάντων και Δ. Αθαμανίας (ν. Άρτας) και Δ. Κατσανοχωρίων,Δ. Παμβώτιδας και Δ. Εγνατίας (ν. Ιωαννίνων).

Χρήσεις, δραστηριότητες, μέτρα, όροι και περιορισμοί προστασίας και διαχείρισης
Α.
Στις Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Ι),σκοπός είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος ή η αποκατάστασή του,καθώς και η αποτελεσματική προστασία του, ώστε να ακολουθήσει τη φυσική του εξέλιξη με τις ελάχιστες αναγκαίες ανθρώπινες επεμβάσεις.
Εντός των ορίων αυτών επιτρέπεται μόνο:
- Η επιστημονική έρευνα των φυσικών οικοσυστημάτων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
-Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων, η εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και η εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, προστασία, διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη των ειδών και των ενδιαιτημάτων της περιοχής
- Η εκτέλεση έργων προστασίας, συντήρησης, ανάδειξης και ανασκαφών στους ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία
- Η ημερήσια επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών, με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την ήπια αναψυχή
- Ο διάπλους των ποταμών με πλωτά σκάφη τύπου καγιάκ και ράφτινγκ
-Η κατασκευή υποδομών, η λήψη μέτρων και η εκτέλεση έργων, με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση και φύλαξη της περιοχής
- Έργα συντήρησης και βελτίωσης των υφιστάμενων μονοπατιών με τις αντίστοιχες υποδομές ξεκούρασης και ενημέρωσης των επισκεπτών
-Η εγκατάσταση πινακίδων για την οριοσήμανση των προστατευόμενων ζωνών και την ενημέρωση επισκεπτών
- Η συντήρηση των υφιστάμενων οδών με αποκλειστικό σκοπό την άσκηση των επιτρεπομένων δραστηριοτήτων
- Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή, κυρίως για διαχειριστικούς σκοπούς, ως μέσο αειφορικής διαχείρισης των ενδιαιτημάτων
-Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια με βιολογικές μεθόδους στις υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις καθώς και σε εκείνες που αποδεδειγμένα καλλιεργούνταν στο παρελθόν
-Η άσκηση της δραστηριότητας της μελισσοκομίας
- Η διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων με σκοπό την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας
- Η συλλογή και μεταφορά καυσόξυλων από τα δάση και δασικές εκτάσεις για την κάλυψη ατομικών αναγκών
- Η ελεγχόμενη ερασιτεχνική αλιεία σε περιορισμένες χρονικές περιόδους και σε επιλεγμένες θέσεις
- Η δημιουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής
- Η επισκευή και η αναστήλωση και αποκατάσταση με παραδοσιακά υλικά και τεχνικές, υφιστάμενων ή ερειπωμένων κτισμάτων, τα οποία μπορούν να διατηρούν την προηγούμενη χρήση τους
Β. Στις Περιοχές Διατήρησης Τοπίου, Οικοτόπων και Ειδών (Ζώνη II), διαχειριστικός στόχος είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και η αποτελεσματική προστασία και διαχείριση του. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται η εκτέλεση έργων και εργασιών, η διενέργεια ερευνών και να ασκούνται δραστηριότητες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα.
Εντός των ορίων των Περιοχών αυτών επιτρέπεται μόνο:
- Η επιστημονική έρευνα των φυσικών οικοσυστημάτων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας
- Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων, η εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και η εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, προστασία, διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη των ειδών και των ενδιαιτημάτων της περιοχής
-Η εκτέλεση έργων προστασίας, συντήρησης, ανάδειξης και ανασκαφών στους ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία
- Η επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών, με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την ήπια αναψυχή
-Ο διάπλους των ποταμών με πλωτά σκάφη τύπου καγιάκ και ράφτινγκ θα γίνεται με βάση ειδικούς όρους, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο τυχόν οχλήσεις σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες αυτές
- Η διανυκτέρευση των επισκεπτών σε καθορισμένες θέσεις
- Η κατασκευή υποδομών, η λήψη μέτρων και η εκτέλεση έργων, με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση και φύλαξη της περιοχής
- Έργα συντήρησης και βελτίωσης των υφιστάμενων μονοπατιών με τις αντίστοιχες υποδομές ενημέρωσης ή ανάπαυσης, με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και διαχείρισης επισκεπτών
-Η εγκατάσταση πινακίδων για την οριοσήμανση των προστατευόμενων ζωνών και την ενημέρωση
- Η συντήρηση και χρήση των υφιστάμενων οδών με αποκλειστικό σκοπό την άσκηση των επιτρεπομένων δραστηριοτήτων
- Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή, καθώς και η παραδοσιακή επεξεργασία γάλακτος και η τυροκόμηση
- Η παραδοσιακή γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια στις υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις καθώς και σε εκείνες που αποδεδειγμένα καλλιεργούνταν στο παρελθόν και οι οποίες σήμερα για διάφορους λόγους βρίσκονται σε αγρανάπαυση, εφόσον δεν έχουν καταστεί δάση ή δασικές εκτάσεις. Απαγορεύεται κάθε παραπέρα εκχέρσωση και η με οποιονδήποτε τρόπο καταστροφή ή αλλοίωση των φυτοφρακτών.
- Οι δασοκομικές εργασίες, τα έργα δασοπροστασίας και η διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων γενικά, με σκοπό την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και την παραγωγή δασικών προϊόντων, εξαιρουμένων των πρακτικών που επιφέρουν αλλοιώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα όπως αποψιλωτικές υλοτομίες, χρησιμοποίηση ξενικών ή μη αυτοφυών ειδών κατά τις αναδασώσεις κ.ά.
- Η άσκηση της δραστηριότητας της μελισσοκομίας
- Η ελεγχόμενη ερασιτεχνική αλιεία
- Η συλλογή και μεταφορά καυσόξυλων από τα δάση και τις δασικές εκτάσεις γενικότερα, καθώς και των βοτάνων, των ασπόνδυλων και μυκήτων (μανιταριών)
- Η άσκηση της θηρευτικής δραστηριότητας στo πλαίσιo της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο»
- Η κατασκευή και λειτουργία μικρών ορειβατικών καταφυγίων
-Η κατασκευή και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών στήριξης του Φορέα Διαχείρισης (όπως περίπτερα ενημέρωσης)
- Επεκτάσεις οικισμών περιορισμένης κλίμακας και σε περιπτώσεις διαπιστωμένων στεγαστικών αναγκών που προκύπτουν από μελέτη
- Η επισκευή και η πιστή αναστήλωση και αποκατάσταση, με παραδοσιακά υλικά και τεχνικές, υφιστάμενων ή ερειπωμέvων κτισμάτων
Γ. Στην Περιοχή Εθνικού Πάρκου (Ζώνη ΙΙΙ) επιβάλλεται η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας σε συνάρτηση με τις ασκούμενες δραστηριότητες των κατοίκων, οι οποίες πρέπει να βελτιώνονται με κατεύθυνση τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους, με παράλληλη παροχή δυνατοτήτων οικοτουριστικών, αγροτουριστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η εκτέλεση έργων και εργασιών, η διενέργεια ερευνών και η άσκηση δραστηριοτήτων, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα.
Εντός των ορίων της Περιοχής αυτής επιτρέπεται μόνο:
-Η επιστημονική έρευνα των φυσικών οικοσυστημάτων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας
- Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων, η εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και η εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, προστασία, διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη των ειδών και των ενδιαιτημάτων
-Η εκτέλεση έργων προστασίας, συντήρησης, ανάδειξης και ανασκαφών στους ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους
- Η επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών, καθώς και η οργάνωση οικοτουριστικών προγραμμάτων με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την ήπια αναψυχή
- Η κατασκήνωση και η υπαίθρια οργανωμένη άθληση, εκτός των οχλουσών, σε οργανωμένους για τη χρήση αυτή χώρους
-Η ανέγερση και χρήση εγκαταστάσεων προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση των σκοπών ίδρυσης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου και την κάλυψη των αναγκών του Φορέα Διαχείρισής του
- Η κυκλοφορία των οχημάτων
- Έργα βελτίωσης, επέκτασης και συντήρησης του υφιστάμενου οδικού δικτύου
- Οι δασοκομικές εργασίες, τα έργα δασοπροστασίας και η διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων γενικά, με σκοπό την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη των οικοσυστημάτων καθώς και την παραγωγή δασικών προϊόντων
- Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή
- Η λειτουργία και ο εκσυγχρονισμός των νόμιμα υφισταμένων πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων
- H ίδρυση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας στρωμνών πτηνοτροφείων, χαμηλής όχλησης
- Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια στις νόμιμα καλλιεργούμενες εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βρίσκονται σε αγρανάπαυση, καθώς και εκείνων που εγκαταλείφθηκαν και δεν έχουν καταστεί δάση ή δασικές εκτάσεις
- Η άσκηση της δραστηριότητας της μελισσοκομίας
- Η ερασιτεχνική αλιεία
- Η συλλογή και μεταφορά καυσόξυλων από τα δάση και τις δασικές εκτάσεις γενικότερα, για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων
- Η συλλογή βοτάνων, ασπόνδυλων και μυκήτων (μανιταριών), για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων
-Η επισκευή και η αναστήλωση−αποκατάσταση κτισμάτων και η αποκατάσταση στοιχείων του αγροτικού τοπίου (κρήνες, λιθόστρωτα, αλώνια, γέφυρες, κλπ.),
- Η διατήρηση, αποκατάσταση και επανακατασκευή των παραδοσιακών αναβαθμίδων.
-Η εγκατάσταση και λειτουργία λατομείων εξόρυξης παραδοσιακών λατομικών
- Η κατασκευή, επέκταση, βελτίωση, αποκατάσταση, συντήρηση και εκσυγχρονισμός έργων λειτουργικών υποδομών και μεταφορών (οδοποιία, αποχέτευση, ύδρευση, δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.)
- Η εγκατάσταση και λειτουργία μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων, δυναμικότητας έως 10 ΜW
- Η ανέγερση και χρήση
- Επεκτάσεις οικισμών, περιορισμένης κλίμακας
- Η κατασκευή και λειτουργία ορειβατικών καταφυγίων
- Η ίδρυση και λειτουργία μικρών εργαστηρίων ή μεταποιητικών μονάδων (ξυλουργείων, τυροκομείων, σφαγείων, κλπ)
- Η ίδρυση και λειτουργία ιχθυογεννητικών σταθμών αυτοχθόνων ειδών ιχθύων και μονάδων
Δ. Στις περιοχές της Περιφερειακής Ζώνης (Ζώνη IV) σκοπός είναι ο έλεγχος των χρήσεων γης, των δραστηριοτήτων και των έργων που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον (τοπίο, οικοσυστήματα, είδη). Παράλληλα, στην Περιφερειακή Ζώνη υποστηρίζονται δραστηριότητες με σκοπό την ήπια ανάπτυξη της περιοχής καθώς και την ανάπτυξη ήπιων μορφών αναψυχής. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται να εκτελούνται έργα, να γίνονται έρευνες και να ασκούνται δραστηριότητες.
Ειδικότερα εντός των ορίων αυτών δεν επιτρέπεται:
- Η χωροθέτηση και λειτουργία Βιομηχανικών Περιοχών καθώς και η εγκατάσταση βιομηχανιών υψηλής όχλησης
-Η εγκατάσταση πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων εντατικής εκτροφής δυναμικότητας μεγαλύτερης των 100 ισοδύναμων ζώων
- Η κατασκευή Υδροηλεκτρικών Έργων δυναμικότητας μεγαλύτερης από 10 MW
- Η κατασκευή μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων και ξενοδοχειακών μονάδων
- Οι νέες επιφανειακές μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις. Επιτρέπονται οι υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις, τα λατομεία μαρμάρου και βιομηχανικών ορυκτών καθώς και οι εργασίες εντοπισμού μεταλλευτικών και βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, μεγάλης οικονομικής σημασίας.

4 σχόλια:

 1. Πάρα πολύ καλό άρθρο, για να ξέρουμε όλοι για τι ακριβώς συζητάμε όταν αναφερόμαστε στο θέμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπώ τα Αθαμανικα,Αγαπώ τον Αραχθο,Αγαπώ τα Δάση! ΘΕΛΩ να κάνω αγώνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τα δάση καταστρέφωνται από τον κισσό επειδή δεν υπάρχουν φυτοφάγα και προπαντώς κατσίκια.Πως θα ανεβάσω φωτογραφίες που δείχνουν το πρόβλημα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δημήτρη στείλε μας το mail σου στο :
  kentrikatzoumerka@gmail.com
  για να σου κάνουμε εξουσιοδότηση για να μπεις στην παρέα των συντακτών.
  Όπως γράφουμε και στον τίτλο σκοπός είναι να γίνουμε μια μεγάλη ανοιχτή ελεύθερη παρέα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

η καλύτερη πρόβλεψη καιρού (βροχής και χιονιού)

η καλύτερη πρόβλεψη καιρού, βροχής και χιονιού: είναι ανά (6) ώρες έως 192 ώρες (οκτώ ημέρες) στο <<06/192>> κλικάρουμε επάνω στα >>
Καιρός ...απο το toukairou.com